KVALITETSKRAV

De relevante kvalitetskrav rettes til og implementeres som en del af producentens kvalitetsstyringssystem. Herved sikres en ensartet kvalitet fra og med første leverance.

I tilfælde af, at de relevante værktøjer er fremstillet til produktion hos kunden, bidrager LM Projects med ekspertbistand i forbindelse med indkøring i Danmark.